Организатори

IOM, UNFPA, UNHCR

Цели за одржлив развој

Достоинствено вработување и економски раст
Одржливи градови и заедници
Мир, правда и силни институции

Податоци за контакт

ashkapov@unhcr.org
20 април 2022 - 18 мај 2022

Course series "Foresight and Futures Thinking for Policy-Making"

The series will explore new policy-making approaches and tools to navigate the complex landscape of migration in the 21st-century.

Локација

Skopje
Online
1000 Skopje
North Macedonia
20 април 2022 - 18 мај 2022

За настанот