Reportazh

Rezoluta e re mbi politikën e migrimit 2021-2025 u miratuar nga parlamenti

02 mars 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

IOM
Organizata Ndërkombëtare për Migracionin
UNFPA
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë
UNHCR
Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme