Reportazh

Rritja e prodhimit të orizit në Maqedoninë e Veriut përmes konsolidimit të tokës

16 mars 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme