Reportazh

FONDI GLOBAL I MJEDISIT (FGM) ME KONTRIBUT NË MBROJTJEN E MJEDISIT, PËRMES BALANCIMIT TË NEVOJAVE TË NJERIUT DHE MJEDISIT

05 maj 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNDP
Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara
UNOPS
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Shërbimet e Projektit

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme