Приказна

"Покажи ми некои работи“ од Програмата за мали грантови на Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ ПМГ) во Северна Македонија

05 мај 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

УНДП
Програма за развој на Обединетите нации
УНОПС
Канцеларија за услуги на проекти на ОН

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива