Reportazh

Me raportin e hartës rinore të përgatitur nga ILO, në një përshkrim të detajuar të situatës dhe arsyeve pse të rinjtë nuk janë pjesë e tregut të punës.

05 shtator 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

ILO
Organizata Ndërkombëtare e Punës

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme