Fjalim

Vlog i ri nga Koordinatori Rezident i OKB-së në Maqedoninë e Veriut, Rosana Duxhak

18 tetor 2022

Fjalim nga

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

RCO
United Nations Resident Coordinator Office