Reportazh

North Macedonia’s achievements in land consolidation receives EU recognition

17 mars 2021
Foto: © @FAO

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme