Приказна

Постигнувањата на Северна Македонија во консолидацијата на земјиште добиваат признание од Европската унија

17 март 2021
Фотографија: © @FAO

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива