Reportazh

Wrapping up the first phase of the “Tackling air pollution in the City of Skopje” project

07 shtator 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNDP
United Nations Development Programme

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme