Приказна

Wrapping up the first phase of the “Tackling air pollution in the City of Skopje” project

07 септември 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

UNDP
United Nations Development Programme

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива