Организатори

UNHCR

Цели за одржлив развој

Квалитетно образование
Достоинствено вработување и економски раст

Податоци за контакт

ashkapov@unhcr.org
25 јануари 2022

Напреден тематски форум за меѓународна заштита на бегалците

На 25 јануари, Центарот за право на бегалци и миграција на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје во соработка со УНХЦР Северна Македонија и Меѓународниот институт за хуманитарно право во Санремо беа домаќини на Напреден тематски форум за меѓународна заштита на бегалците, фокусиран на темата Комплементарни начини, со приоритет на образованието. На форумот учествуваа истакнати експерти и меѓународни академици и практичари со напредни знаења од областа на заштитата, развојот и образованието за бегалците.

Локација

Скопје
Правниот факултет „Јустинијан Први“
1000 Скопје
North Macedonia
25 јануари 2022

За настанот