Организатори

UNHCR

Цели за одржлив развој

Квалитетно образование
Мир, правда и силни институции

Податоци за контакт

ashkapov@unhcr.org
11 февруари 2022

Отворен повик за студенти да се приклучат на програмата "Правната клиника за бегалци"

На 11 февруари, Правната клиника за бегалци отвори повик  за студентите за да се приклучат на програмата во текот на летниот семестар на академската 2021/22 година.

Локација

Скопје
Правен факултет „Јустинијан Први“
1000 Скопје
North Macedonia
11 февруари 2022

За настанот