Организатори

WHO

Цели за одржлив развој

Добро здравје и благосостојба

Податоци за контакт

kajevikjs@who.int
04 февруари 2022

Одбележување на Светскиот ден на ракот

Секоја година на Светскиот ден на ракот, СЗО ги истакнува успесите и предизвиците во контролата на ракот.

Локација

Скопје
Онлајн
1000 Скопје
North Macedonia
04 февруари 2022

За настанот