Приказна

Консолидација на земјиште и земјишно банкарство во фокусот на 13-та Меѓународна работилница ЛЕНДНЕТ во Скопје

25 мај 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива