Приказна

Работна програма за Зелениот климатски фонд и повик за климатска акција од приватниот сектор, ги поставуваат темелите на трансформациско климатско финансирање во Северна Македонија

15 јуни 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива