Организатори

FAO

Цели за одржлив развој

Нула глад
Одржливи градови и заедници
Акција за справување со климатските промени
Живот на копно

Податоци за контакт

Radmila.slavkova@fao.org
14 септември 2022 | 9:00am - 6:00pm

Сесија на ФАО-ФИГ Конгрес 2022 : Искористување на потенцијалот за повеќенаменска консолидација на земјиште во Источна Европа

ФАО и Меѓународната федерација на геодети (ФИГ) организираа заедничка сесија за време на Конгресот на ФИГ за 2022 година кој се одржува во Варшава, Полска, со посебен фокус на потенцијалот за повеќенаменската консолидација на земјиште во земјите од Источна Европа и првичните искуства од Северна Македонија.

Локација

Варшава
Live-stream online
00-001 Варшава
Poland
14 септември 2022 | 9:00am - 6:00pm

За настанот