Приказна

СЗО ги проценува бариерите за примарното здравство во Северна Македонија

05 јули 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

СЗО
Светска здравствена организација

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива