Приказна

Министерска конференција за стареењето – Соработка помеѓу УНФПА и Министерството за труд и социјална политика

16 јуни 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

УНИЦЕФ
Фонд за деца на ОН

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива