Приказна

ПУКАЊЕТО НА ПРОСЛАВИ Е ТРАДИЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА ОСТАНЕ ВО МИНАТОТО

05 декември 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

УНДП
Програма за развој на Обединетите нации

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива