Приказна

Регионален форум на УНФПА „Градиме градови за младите во свет на 8 милијарди луѓе”

14 ноември 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

Фонд за население на ОН
УНФПА

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива