Приказна

Започна изработката на Националната стратегија за млади со поддршка на УНФПА, УНДП и ОБСЕ

17 октомври 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

Фонд за население на ОН
УНФПА

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива