Приказна

УНФПА со поддршка на процесите за демографија и демографска отпорност

25 ноември 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

Фонд за население на ОН
УНФПА

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива