Приказна

Месец на подигање на свеста за ракот на грлото на матката

23 јануари 2023

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

Фонд за население на ОН
УНФПА

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива