Приказна

Нова иницијатива на СЗО за градење на капацитети на државните институции: Зајакнување на функциите на Министерството за здравство за раководење и управување

07 јуни 2023

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

СЗО
Светска здравствена организација

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива