КОВИД-19 и светот на работата

Меѓународната организација на трудот праша луѓе од разни сектори како КОВИД-19 влијаеше на нивната работа.

Интервјуата покажуваат дека тие не само што загубиле значаен дел од нивната работа и приходи поради рестриктивните заштитни мерки, туку мора да се справуваат и со нарушен баланс - работа/дома, зголемен стрес и несигурност за иднината.

Напишано од
Автор
Вероника Томка
Комуникации и менаџмент со информации
МОТ
veronika
Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива
МОТ
Меѓународна организација на трудот