Приказна

Помош за младите луѓе со попреченост при справување со Ковид-19 во Северна Македонија

22 јули 2020
Наслов: Здравствената работничка со оштетен вид Беира Салифоска оди по набавка на намирници со помош на пријателка.
Фотографија: © УНФПА Северна Македонија

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

Фонд за население на ОН
УНФПА

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива