Приказна

UNICEF is launching an app for assistive and augmentative communication

07 април 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

UNICEF
United Nations Children’s Fund

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива