Приказна

WHO representative visits Tetovo University's School of Medicine

25 април 2023
WHO representative speaking in the amphitheatre at the medical university in Tetovo

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

WHO
World Health Organization

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива