Reportazh

Mbështetje e Bashkimit Evropian dhe FAO për konsolidimin e tokës bujqësore në Maqedoninë e Veriut

11 shkurt 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme