Приказна

Поддршка на Европската Унија и ФАО за консолидација на земјоделско земјиште во Северна Македонија

11 февруари 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива