Reportazh

Në mjediset rurale të Maqedonisë së Veriut, FAO ndihmon në nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm dhe rezistent ndaj klimës

21 shkurt 2022
Titulli: New science equipment for the primary school in Optichari village

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme