Приказна

Во рурална Северна Македонија, ФАО помага да се поттикне одржлив и климатски отпорен развој

21 февруари 2022
Наслов: New science equipment for the primary school in Optichari village

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива