Reportazh

Eko-novatorët e rinj morën fonde fillestare për t’i bërë realitet zgjidhjet e tyre për ujin

18 prill 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNICEF
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme