Приказна

Млади еко иноватори добија средства за реализација на решенија за заштита на водените ресурси

18 април 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

УНИЦЕФ
Фонд за деца на ОН

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива