Reportazh

Young Macedonian artist wins World Food Day poster contest honoring food heroes

21 janar 2021
Illustration of a farmer looking at the fields with various crops
Foto: © FAO

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme