Reportazh

Land consolidation is the missing link for farmers in North Macedonia

17 mars 2021
A farmer standing in front of a vehicle on a field
Foto: © @FAO

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme