Приказна

Консолидација на земјиште

17 март 2021
A farmer standing in front of a vehicle on a field
Фотографија: © @FAO

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива