Reportazh

The second majority-based land consolidation plan in North Macedonia adopted in the village of Dabjani

23 shkurt 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme