Приказна

Вториот план во Северна Македонија за распределба на земјоделско земјиште со промена на границите усвоен во село Дабјани

23 февруари 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива