Reportazh

New project aims to further land consolidation in North Macedonia

09 nëntor 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme