Reportazh

FAO continues push to address land abandonment in North Macedonia

02 mars 2023

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme