Приказна

ФАО продолжува со напорите за решавање на проблемот со напуштено земјиште во Северна Македонија

02 март 2023

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива