Reportazh

Enhancing land management policy: MAFWE, EU, and FAO initiate the development of the new National Strategy on Land Consolidation

04 maj 2023

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme