Приказна

Подобрување на политиката за управување со земјиште: МЗШВ, ЕУ и ФАО иницираат развој на новата Национална стратегија за консолидација на земјиштето

04 мај 2023

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива