Reportazh

FAO and partners lay the foundation for improved seed system management in North Macedonia

05 maj 2023
Foto: ©FAO/Agricultural Institute Skopje

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme