Приказна

ФАО и партнерите ја поставуваат основата за подобрено управување со системот за семе во Северна Македонија

05 мај 2023
Фотографија: ©FAO/Agricultural Institute Skopje

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива