Приказна

Земјите од западен балкан на пат кон забрзување на дигиталните канали на трговија преку еден прозорец и споделување податоци

07 февруари 2022

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

УНЕЦЕ
Економска комисија на ОН за Европа

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива