Приказна

Караванот за КОВИД-19: Доближување на информациите за вакцинација и на можноста за вакцинирање до локалните заедници во Северна Македонија

09 мај 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

СЗО
Светска здравствена организација

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива