Приказна

Северна Македонија започнува со подготовка на првата Национална стратегија за oбезбеденост со храна

30 јуни 2022

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива